Aplikacija dela

Aplikacija dela
Ministry of Public Administration
2020
web application, UX/UI

I designed a web application for the Ministry of Public Administration, which enables government employees to plan, monitor, report and review the projects at a level of individual ministry departments and the entire government.

Za Ministrstvo za javno upravo sem oblikovala namizno aplikacijo Program dela, ki služi načrtovanju, spremljanju, poročanju in celostnemu pregledu dela na nivoju posameznega ministrstva in celotne vlade RS.