Design Festival of Chaumont

Design Festival of Chaumont
2009
graphic design

A poster for the 20th anniversary of Graphic Design Festival of Chaumont. I made a pattern using XX, the roman number 20, in different weights of Helvetica.

Poster za dvajseto obletnico festivala Chaumont. Glavni element je vzorec, narejen izključno iz rimske številke 20- XX v več različicah Helvetice.