Elektro Gorenjska website

Elektro Gorenjska website
2021
website, UX/UI

Skupina Elektro Gorenjska is a central player in the development of the flexibility services market. In addition to the highest quality electricity supply in the Republic of Slovenia, they also provide their customers with a modern and comprehensive user experience. The main goal for the new website was a very clear and systematic content layout and highlighting the informations users search for the most.

Skupina Elektro Gorenjska je sodobno in inovativno podjetje, ki svojim strankam poleg najkakovostnejše oskrbe z električno energijo v Republiki Sloveniji, zagotavlja tudi sodobno in celovito uporabniško izkušnjo. Cilj nove spletne strani je pregleden in jasen prikaz vsebine in izpostavitev vseh informacij, ki jih uporabniki Elektro Gorenjska najpogosteje iščejo.

www.elektro-gorenjska.si