Stop birokraciji

Stop birokraciji, Ministrstvo za javno upravo
2018
website, UX/UI, case study, concept

I designed a website for a government project STOP birokraciji, an online initiative of Slovenian Ministry of public relations to limit bureaucratic burdens. I was part of the team that provided case studies and helped organize workshops in order to get the best idea of the necessary UX.

Projekt STOP birokraciji je iniciativa Ministrstva za javno upravo za zmanjšanje administrativnih bremen. Oblikovala sem spletno stran in v okviru prenove spletnega portala  sodelovala na delavnicah za pripravo koncepta in vsebine ter pripravila pregled in analizo sorodnih portalov v drugih državah članicah EU.