Lomography

LOMO
2011
photography

A selection of lomographic photos taken from my final masters project. The photos were exhibited in Faculty of Natural Sciences and Engineering in Ljubljana.
I made 4 different modifications on the Holga camera with the help of colour filters and with a paper/plastic mask in the inside of the camera.

Izbor fotografij iz praktičnega dela diplomske naloge. Fotografije so bile razstavljene na samostojni razstavi v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete.
Posnete so bile s kamero Holga in s pomočjo različnih filtrov in modifikacij znotraj same kamere.