Jezikovne počitnice

Jezikovne počitnice
2007-2010
crafting and desktop publishing workshop

For 6 years I ran a crafting workshop and a desktop publishing workshop in a summer exchange project in Novo mesto, resulting in a final newspaper. I designed the analogue covers, while the inside of the newspaper was designed by children from the age of 9 to 15 under my mentorship.

6 let sem sodelovala pri projektu Jezikovne počitnice v Novem mestu. Vodila sem delavnice oblikovanja nakita in delavnico namiznega založništva pri kateri je nastal končni časopis. Oblikovala sem analogne naslovnice, notranjost časopisa pa so pod mojim mentorstvom oblikovali otroci, stari od 9 do 15 let.